Vad är dubbelstjärnan?
Dubbelstjärnan är en enkel och praktisk modell för att skapa ett bra samarbete och en bra psykosocial arbetsmiljö. Programmet är skapat av psykiatrikern Ben Furman och socialpsykologen Tapani Ahola vid Helsingfors Korttidsterapiinstitut.
Två stjärnor
Dubbelstjärnan består av två stjärnor, en blå och en gul. Båda stjärnorna har fyra uddar som pekar på var och en av de åtta faktorer som har visat sig vara mest betydelsefulla för att skapa bra kommunikation och arbetsmiljö.
Blåa och gula stjärnan
Uddarna i den blåa stjärnan pekar på de fyra "vitaminerna" eller positiva upplevelser som vi alla behöver uppleva regelbundet för att orka arbeta och för att känna tillfredställelse i arbetet. Uddarna i den gula stjärnan pekar på de fyra vanligaste utmaningarna eller fallgroparna som kan förstöra arbetsmiljön om man inte tacklar dem på ett konstruktivt sätt.
Instruktioner
E-learning materialet består av Tips-sidor som på ett lättläst och humoristiskt sätt sammanfattar de centrala idéerna i respektive udd. Från Tips-sidor kommer du vidare till det gällande avsnittet av boken om Dubbelstjärnan (Furman och Ahola, Natur och Kultur 2003), samt till ett antal övningar där du kan träna sådana samarbetsfärdigheter som att ta och ge kritik, ta upp problem på ett konstruktivt sätt, tackla motgångar, och reda ut situationer där en person har sårat den andra.
Material för coacher
Här finner du material som du kan använda om du lär ut principerna i Dubbelstjärnan till andra. Powerpoint presentationer och instruktioner samt handouts för olika typer av gruppövningar.